Innovatiivse
Eesti Fotofestivali
uus start!

Varsti avanev uue tasemega rahvusvaheline avalikes huvides tegutsev Eesti Fotofestival (EFF) on Eesti fotograafia koostöökogukond, üle-eestiliselt toimuvate fotokoolituste ja fotoürituste ühisturundusbränd ning veebipõhine fotograafia kogukonna- ja koostööplatvorm. EFF kogukonna ühine missioon on aidata kaasa Eesti fotokultuuri ja fototurismi arengule ning täiendada Eesti fotopanka.

EFF ühendab fotograafiaga seotud huvigrupid ja erinevad kogukonnad, loob head tingimused turunduseks, uute sõprade, partnerite, klientide, teenuseosutajate, sponsorite leidmiseks, teadmiste ja kogemuste omandamiseks ning koostöö ja sünergia edendamiseks.

Koostöökogemused aitavad paremini üksteist tundmaõppida ja seetõttu on see parim viis leida sobivaid sõpru, partnereid ja teenuseosutajaid nii era- kui ka tööellu.

Mille poolest EFF platvorm erineb nt. Facebookist?

Facebook ja teised populaarsed sotsiaalvõrgustikud on oma olemuselt vaid veebipõhised suhtlus- ja ühismeediaplatvormid, millel pole avalikes huvides tegutsemise eesmärki. Need ei paku kasutajatele eristuvat identiteeti, ühiselt jagatud väärtusi, ühist missiooni ja reaalseid koostöövõimalusi ning -tegevusi. Facebooki ja sarnaste platvormide eesmärk ei ole ühendada erinevaid isikuid koostööle ja sünergia saavutamisele, mille kaudu kiirendada ja parendada valdkonna arengut.

EFF veebikeskkond ei ole mitte ainult kogukonna- ja koostööplatvorm vaid ka mitmekeelne Eesti fotograafia teabeportaal - kus ka sisselogimata kasutajad saavad olla kursis Eesti fotomaailmas toimuvaga ja saada ülevaate platvormi avalikust sisust. Portaali meediasisu loovad nii EFF toimetus kui ka EFF-i liikmed.

EFF teeb fotokoolituste ja fotoürituste korraldamise lihtsamaks

EFF-i liikmetel on võimalus saada hea ülevaade sellest, kuhu minna ja mida teha. Lisaks saavad EFF-i liikmed kaasa aidata fotokoolituste ja fotoürituste korraldamisele - luues ja kasvatades erinevaid huvigruppe, osaledes küsitlustes ja toetades fotokoolituste ja ürituste organiseerimist. Korraldajatele pakub EFF võimalust saada ülevaadet erinevatest korraldamisvõimalustest, sealhulgas asukohtadest, esinejatest, võimalikest koostööpartneritest ja sponsoritest.

Millal veebikeskkond avaneb?

Kui avatakse näiteks uus kauplus, siis eeldatakse, et riiulid ei ole tühjad. Nii on ka veebikeskkonnaga, mis vajab enne laiemale ringile avamist, eeskujulikke kasutajaid ja huvitavat sisu. Seetõttu sõltub avamine stardipartnerite hulgast ja nende aktiivsusest veebikeskkonna sisustamisel.

Koostöö- ja turunduslahendused

Iga uue asja puhul on alguses laiema ringi poolt enneolematult suur uudishimu ja tähelepanu. Seega on EFF-i ettevalmistusperiood ja veebikeskkonna avamine heaks võimaluseks neile, kes soovivad tähelepanu, et leida kergemini uusi väljakutseid, sõpru ja kliente. Huvi korral võta kiirelt ühendust!

EFF - veebikeskkonna arendus

EFF-i veebikeskkond baseerub digiühiskonna platvormi tarkvaral, mida arendab ja haldab innovaator, looja, arendaja, turundaja, korraldaja, vabakutseline ajakirjanik Don Simon Tompel. Don Simon Tompel on ka 2009-2012 aastal tegutsenud Eesti Fotofestivali asutaja ja eestvedaja.